Ny minstepris nordsjøsild 20.09.21

Publisert: av Camilla Klævold

Fra mandag 20. september gjelder følgende minstepriser for nordsjøsild til konsum

Gruppe 1 (sild med vekt på 125 gram og mer): NOK 6,32 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram): NOK 2,40 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram - frasortert til mel/olje): NOK 1,80 pr kg

I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for nordsjøsild (Gruppe 1) gjenstand for regulering hver uke.

Informasjon om endringer i minstepriser blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager.

Og nye minstepriser gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.


Les meldingen her:

Siste nytt