Ny minstepris NVG-sild 04.10.21

Publisert: av Camilla Klævold

Fra mandag gjelder følgende minstepriser for NVG-sild til konsum:

Gruppe 1 (sild med vekt på 350 gram og mer): NOK 5,95 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt mellom 300 gram og 348 gram): NOK 5,62 pr kg

Gruppe 3 (sild med vekt mellom 200 gram og 299 gram): NOK 5,33 pr kg

Gruppe 4 (sild med vekt mellom 125 gram og 199 gram): NOK 4,41 pr kg

Gruppe 5 (sild med vekt under 125 gram): NOK 4,03 pr kg

Gruppe 5 (sild med vekt under 125 gram - frasortert til mel/olje): NOK 2,00 pr kg

Minsteprisene er gjenstand for regulering hver uke enten med grunnlag i oppnådde priser eller med grunnlag i minstepriser på nvg-sild til mel/olje pluss kr 0,60 pr kg. Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager. Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

 

Se meldingen her:

Siste nytt