Ny minstepris på makrell til fersk anvendelse fra 5. juli

Publisert: av Line Dale Nilsson

Med virkning fra og med 05.07.2022 gjelder følgende minstepris for makrell til fersk anvendelse:

NOK 13,60 pr. kg.


Endringen skjer siden den tollfrie kvoten til EU er brukt opp.

Det gjelder altså en minstepris på makrell til fersk anvendelse uavhengig av om fisker selv har levert makrellen til kjøpers anlegg eller makrellen er avhentet ved lås av kjøper.


Ellers vises det til rundskriv 15/22 for mer informasjon rundt fisket. Vi vil til sist understreke betydningen av at lagets forretningsregler og minsteprisbestemmelser overholdes.

Se rundskriv 28/22 her:

Siste nytt