Ny minstepris på makrell til fersk anvendelse

Publisert: av Roar Bjånesøy

Med virkning fra og med torsdag 6. juli 2023 er det ny gjeldende minstepris på makrell til fersk anvendelse

Den nye gjeldende minsteprisen er NOK 14:40 per kg. Se hele Rundskriv 14/23 her: 

Endringen skjer siden den tollfrie kvoten på 260 tonn til EU på er beregnet brukt opp. 

 

Det gjelder altså en minstepris på makrell til fersk anvendelse uavhengig av om fisker selv har levert makrellen til kjøpers anlegg eller makrellen er avhentet ved lås av kjøper.

 

Ellers vises det til rundskriv 09/23 for mer informasjon rundt fisket. Vi vil til sist understreke betydningen av at lagets forretningsregler og minsteprisbestemmelser overholdes. 

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

Siste nytt