Ny minstepris på makrell til fersk anvendelse

Publisert: av Camilla Klævold

Fra fredag 2. juli gjelder følgende pris på makrell til fersk anvendelse

NOK 13,60 pr. kg.

Endringen skjer siden den tollfrie kvoten til EU er brukt opp.  

Det gjelder altså en minstepris på makrell til fersk anvendelse uavhengig av om fisker selv har levert makrellen til kjøpers anlegg eller makrellen er avhentet ved lås av kjøper.

Ellers vises det til rundskriv 07/21 for mer informasjon rundt fisket. Vi vil til sist understreke betydningen av at lagets forretningsregler og minsteprisbestemmelser overholdes.  


Rundskriv 22/21 her:

Siste nytt