Ny minstepris på makrell til ferskanvendelse

Publisert: av Kenneth Garvik

Minsteprisen reduseres til kr 12,- fra torsdag 5. juli, da den tollfrie kvoten er beregnet oppbrukt.

Rundskriv 27/18


MINSTEPRIS PÅ MAKRELL TIL FERSK ANVENDELSE FRA TORSDAG 5. JULI 2018 


Til: Kystfiskere og kjøpere av makrell til fersk anvendelse

 Bergen 04.07.2018


 


Med virkning fra og med torsdag 5. juli 2018 gjelder følgende minstepris for makrell til fersk anvendelse:


 NOK 12,00 pr. kg.


 
Det gjelder altså en minstepris på makrell til fersk anvendelse uavhengig av om fisker selv har levert makrellen til kjøpers anlegg eller makrellen er avhentet ved lås av kjøper.

 
Vi vil til sist understreke betydningen av at lagets forretningsregler og minsteprisbestemmelser overholdes.


 
Med vennlig hilsen


NORGES SILDESALGSLAG


 

 

Siste nytt