Ny minstepris på nordsjøsild 07.06.21

Publisert: av Camilla Klævold

Fra førstkommende mandag gjelder følgende minstepriser på nordsjøsild til konsum

Gruppe 1 (sild med vekt på 125 gram og mer): NOK 4,95 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram): NOK 2,40 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram – frasortert til mel/olje): NOK 1,80 pr kg


I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for nordsjøsild (Gruppe 1) gjenstand for regulering hver uke. Informasjon om endringer i minstepriser blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager.  Og nye minstepriser gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

Les meldingen her:

Siste nytt