Ny minstepris på nordsjøsild til konsum fra 6. juli 2020

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra mandag 6. juli gjelder følgende minstepris for nordsjøsild til konsum

Gruppe 1 (sild med vekt på under 125 gram og mer:)

NOK 6,70 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram):

NOK 2,40 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram - frasortert til mel/olje):

NOK 1,80 pr kg

I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for nordsjøsild (Gruppe 1)gjenstand for regulering hver uke.Informasjon om endringer i minstepriserblir kunngjort på hjemmesiden vårpå fredager.  Og nye minsteprisergjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

 Se meldingen her:

Siste nytt