Ny minstepris på Nordsjøsild

Publisert: av Knut Torgnes

Ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum gjeldende fra mandag 4. juni.

 

Etter drøftinger og megling er Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag enig om justert modell for fastsettelse av minstepriser på sild til konsum. Minsteprisen for nordsjøsild denne gangen utgjør 78% av  oppnådde priser de siste 14 dager. Bunnen som ble etablert gjennom meglingen har ingen betydning for prisen som gjelder fra mandag 4. 

 

Les meldingen her:

Siste nytt