Nye auksjonstider og endring i prismodell og minstepriser på nordsjøsild

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fra og med mandag 9. juli 2018 er det nye auksjonstider for pelagisk fisk til konsumformål. Fra samme dato er det og nye minstepriser og endret prismodell for nordsjøsild 

For perioden fra mandag 9. juli 2018 og frem til søndag 28. oktober 2018 (sommer tid slutt gjelder følgende auksjonspriser for pelagisk fisk til konsumformål :

1. 0700 – 0800 (På lørdager/søndager mellom 0900 – 1000)

2. 1300 – 1400

3. 1800 – 1900

4. 2200 – 2230      OBS! Dersom det er 16 fartøyer eller flere på auksjonen er auksjonstidspunktet 2200 – 2300.

Se hele Rundskriv 18/18 her:


For endringer angående nordsjøsild:


«Endret prismodell og nye minstepriser på nordsjøsild til konsum fra mandag 9. juli 2018.

Med henvisning til Rundskriv 20/18 datert 28.05.18 gjeninnføres to sortimenter på nordsjøsild fra mandag 09.07.18. Altså tradisjonelt opplegg etter at matjesperioden med samfengtpris er overstått.

Følgende minstepriser gjelder for nordsjøsild til konsum fra 09.07.18: Gruppe 1 (sild med vekt på 125 gram og mer): NOK 3,52 pr kg Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram): NOK 2,20 pr kg Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram – frasortert til mel/olje): NOK 1,10 pr kg

I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for nordsjøsild Gruppe 1 gjenstand for regulering hver uke såfremt det minimum er omsatt 5000 tonn i grunnlagsperioden. Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager. Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.


Se hele Fiskerimeldingen her: 


Siste nytt