Nye mel- og oljepriser fra 3. oktober

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra mandag 03.10.22 gjelder følgende priser for råstoff til mel- og oljeanvendelse:

Med hjemmel i Lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar § 11 (LOV-2013-06-21-75 - fiskesalslagslova), og i Norges Sildesalgslags Forretningsregler § 6.7, gis det anledning til å fastsette minstepris for førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser.

 

Melindikatoren viser en oppgang på 4,96% og oljeindikatoren en nedgang på 2,97%. Årsaken til endring i minsteprisene denne gangen er primært en reduksjon i rapsoljeprisen. De nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse gjelder fra 03.10.2022. Det er i 2022 ikke salttrekk for lodde IS/JM eller for brisling.

 Se rundskriv 32/22 her:

 

Siste nytt