Nye minstepriser for makrell fra 18. juni

Publisert: av Line Dale Nilsson

Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er enige om at følgende minstepriser skal gjelde for makrell fra 18. juni:

Gruppe 1 (makrell med vekt på 250 gram og mer): 2,0000øre pr g.gj.vekt
Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram): kr 3,50 pr kg

For makrell med vekt under 250 gram som frasorteres og ikke nyttes til konsum er minsteprisen kr 1,80 pr kg. Denne skal føres på egen linje på sluttseddelen med sortiment Gruppe 2 og anvendelse «Utkast ved konsumleveranse». Er det utplukket skadet/ødelagt makrell på 250 gram og mer, skal denne veies og føres som Gruppe 1 på egen linje på sluttseddelen med korrekt kvantum og anvendelse ”Utkast ved konsumleveranse”. Det må føres i anmerkingsfeltet på seddelen at aktuell seddellinje gjelder skadet/ødelagt fisk. For skadet/ødelagt makrell er det ikke satt en egen minstepris, sådan kan slik makrell betales med NOK 0,00 pr kg.

Se hele rundskriv 13/19 her:

Siste nytt