Nye minstepriser for makrell til konsum fra 1 juni

Publisert: av Roar Bjånesøy

Kjøperorganisasjonene og Norges Sildesalgslag har i dag kommet til enighet om minstepriser på makrell for sommeren/høsten 2023

Se hele Rundskriv 10/23 her:

 

Modellen er tilsvarende den kjøper- og fiskersiden ble enige om i de to foregående årene.  De nye minsteprisene, som vil gjelde fra 01.06.23, er følgende:

   

Gruppe 1 (makrell med vekt på 250 gram og mer): 

            NOK 7,75 pr kg 

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram): 

            NOK 3,50 pr kg 

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram frasortert til m/o): 

            NOK 2,10 pr kg 

 

I tillegg til de minstepriser som fremkommer her, er det også avtalt et «gulv» på NOK 6,10 pr kg for samfengt makrell til konsum (det vil si for både Gr 1 og Gr 2 samlet sett).  Nevnte «gulv» gjelder ikke for låssatt makrell med gjennomsnittsstørrelse under 250 gram.   

 

Det er forutsatt at overnevnte minstepriser skal gjelde frem til og med 27.08.23.

 

Med virkning fra mandag 28.08.23 innfases dynamiske minstepriser angitt i øre pr gram gjennomsnittsvekt for Gr 1 makrell, jfr den dynamiske minsteprismodellen fra 2016.

 

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

                                      

                                                  

Siste nytt