Nye minstepriser for nvg-sild til konsum

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra søndag 1. august gjelder følgende minstepriser for nvg-sild til konsum:

Med bakgrunn i den dynamiske minsteprismodellen for nvg-sild vil følgende minstepriser gjelde fra søndag 1.august 2021 (det er minsteprisen på Gr 4 og 5 som endres, da konsumpriser alltid skal ligge kr 0,60 pr kg over minsteprisen til mel/olje)

Gruppe 1 (sild med vekt på 350 g og over):

NOK 4,75 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt mellom 300 g og 350 g):

NOK 4,64 pr kg

Gruppe 3 (sild med vekt mellom 200 g og 299 g):

NOK 4,69 pr kg

Gruppe 4 (sild med vekt mellom 125 g og 199 g):

NOK 4,26 pr kg

Gruppe 5 (sild med vekt under 125 g - konsum):

NOK 4,26 pr kg

Gruppe 5 (sild med vekt under 125 g - frasortert til mel/olje):

NOK 2,00 pr kg

 

OBS! For nærmere informasjon om den dynamiske minsteprismodellen se Rundskriv 4120.

For Gruppe 5 sild med vekt under 125 gram som frasorteres og ikke nyttes til konsum er minsteprisen kr 2,00 pr kg. Denne skal føres på egen linje på sluttseddelen med anvendelse «Utkast ved konsumleveranse».

Er det utplukket ødelagt/skadet sild med vekt på 125 gram og mer, skal denne veies og føres som «Uspesifisert» med korrekt kvantum på egen linje på sluttseddelen med anvendelse «Utkast ved konsumleveranser». For skadet ødelagt sild med vekt på 125 gram og mer er det pr dags dato ikke en egen minstepris, og slik sild kan betales med kr 0,00 pr kg.

 

Rundskriv 25/21 ser du her:

Siste nytt