Nye minstepriser for råstoff til fiskemel og -olje

Publisert: av Camilla Klævold

Fra mandag 20.07.2020 gjelder følgende minstepriser for råstoff til mel og olje

Indikatorene som benyttes i minsteprismodellen for fiskeolje viser en nedgang på 11,59 % siden prisene sist ble justert 1. juni og dette utløser så nye minstepriser. Indikatorene for fiskemel viser i samme periode en nedgang på 5,32 %, dette er også innarbeidet i de nye minsteprisene. Prisene gjelder fra 20.07.2020. Det er i 2020 ikke salttrekk for lodde IS/JM eller for brisling.


Les rundskriv 21/20 her:

Siste nytt