Nye minstepriser for råstoff til mel- og olje

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra mandag 15. november gjelder følgende priser for råstoff til mel- og oljeanvendelse:

Melindikatoren viser en nedgang på 4,49% og oljeindikatoren en oppgang på 14,68 %, etter at vi har korrigert for forholdet mellom fiskeolje og rapsolje. Årsaken til minsteprisendringen denne gangen skyldes en endring i oljeindikatoren. De nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse gjelder fra 15.11.2021. Det er i 2021 ikke salttrekk for lodde IS/JM eller for brisling. 

Se rundskriv 31/21 her:

Siste nytt