Nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse fra 11. juni 2018.

Publisert: av Svanhild Kambestad

Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje.

En endring i melindikatoren på -1,38 %, i oljeindikatoren på -5,24 %, etter at vi har korrigert for forholdet mellom fiskeolje og rapsolje. Det blir derfor endringer for minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse. De nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse gjelder fra 11.06. 2018. 

Se rundskriv 23/18 her:

Siste nytt