Nye minstepriser NVG-sild fra 01.05.21

Publisert: av Camilla Klævold

Fra 1. mai gjelder følgende minstepriser for NVG-sild til konsum

Med bakgrunn i den dynamiske minsteprismodellen for nvg-sild vil følgende minstepriser gjelde fra lørdag 1. mai 2021 (det er kun minsteprisen på Gr 5 som endres, fra kr 3,27 pr kg til kr 3,62 pr kg):   

Gr 1 (vekt på 350 g og over):                NOK 4,75 pr kg             

Gr 2 (vekt mellom 300 g og 350 g):      NOK 4,64 pr kg    

Gr 3 (vekt mellom 200 g og 299 g):         NOK 4,69 pr kg  
 
Gr 4 (vekt mellom 125 g og 199 g):         NOK 4,25 pr kg  
 
Gr 5 (vekt under 125 g – konsum):          NOK 3,62 pr kg

Gr 5 (sild vekt under 125 g – frasortert til mel/olje):       NOK 2,00 pr kgFor Gruppe 5 sild med vekt under 125 gram som frasorteres og ikke nyttes til konsum er minsteprisen kr 2,00 pr kg. Denne skal føres på egen linje på sluttseddelen med anvendelse «Utkast ved konsumleveranse».

Er det utplukket ødelagt/skadet sild med vekt på 125 gram og mer, skal denne veies og føres som «Uspesifisert» med korrekt kvantum på egen linje på sluttseddelen med anvendelse «Utkast ved konsumleveranser».  For skadet ødelagt sild med vekt på 125 gram og mer er det pr dags dato ikke en egen minstepris, og slik sild kan betales med kr 0,00 pr kg.  


Rundskriv 08/21 her:

Siste nytt