Nye minstepriser NVG-sild til konsum 12.10.2020

Publisert: av Camilla Klævold

Fra mandag 12.10.2020 gjelder følgende minstepriser for NVG-sild til konsum

Gr 1 (vekt på 350 g og over):      NOK 5,08 pr kg             

Gr 2 (vekt mellom 300 g og 349 g):   NOK 5,01 pr kg    

Gr 3 (vekt mellom 200 g og 299 g):      NOK 4,96 pr kg  

Gr 4 (vekt mellom 125 g og 199 g):      NOK 4,87 pr kg

Gr 5 (vekt under 125 g – konsum):       NOK 3,82 pr kg

Gr 5 (vekt under 125 frasortert m/o):   NOK 2,00 pr kg


Minsteprisene er gjenstand for regulering hver uke enten med grunnlag i oppnådde priser eller med grunnlag i minstepriser på nvg-sild til mel/olje pluss kr 0,60 pr kg.  Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager.  Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.


Meldingen finner du her:

Siste nytt