Nye minstepriser på nvg-sild fra 07.09.2020

Publisert: av Camilla Klævold

Fra mandag 7. september 2020 gjelder følgende minstepriser for NVG-sild til konsum

Gruppe 1 (sild m/vekt på 350 gram og mer):                         NOK 3,94 pr kg
 
Gruppe 2 (sild m/vekt mellom 300 gram og 348 gram):            NOK 3,94 pr kg

Gruppe 3 (sild m/vekt mellom 200 gram og 299 gram):            NOK 3,94 pr kg

Gruppe 4 (sild m/vekt mellom 125 gram og 199 gram):            NOK 3,94 pr kg

Gruppe 5 (sild m/vekt under 125 gram):                               NOK 3,94 pr kg

Gruppe 5 (sild m/vekt under 125 gram – frasortert mel/olje)     NOK 2,00 pr kg


Dette innebærer at vi fra denne uken har en samfengt pris på nvg-sild. Bakgrunnen for dette er de avtalt nye kjørereglene for den dynamiske minsteprismodellen for nvg-sild, som du kan lese mer om i rundskriv 26/20:


Minsteprisene er gjenstand for regulering hver uke enten med grunnlag i oppnådde priser eller med grunnlag i minstepriser på nvg-sild til mel/olje pluss kr 0,60 pr kg.  Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager.  Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

Les meldingen her:

Siste nytt