Nye minstepriser på råstoff til mel og olje

Publisert: av Camilla Klævold

Fra førstkommende mandag, 30. mars, gjelder følgende minstepriser på råstoff til fiskemel og -olje

Melindikatoren viser en oppgang på 18,24 % og oljeindikatoren er oppgang på 15,47 %, etter at vi har korrigert for forholdet mellom fiskeolje og rapsolje. Årsaken til minsteprisendringen denne gangen, skyldes kun uro i valutamarkedet. Partene vil vurdere om påvirkningen av Korona Pandemien fremover vil gjøre det nødvendig å fravike den avtalte dynamiske modellen for fastsettelse av minsteprisene. De nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse gjelder fra 30.03.2020. Det er i 2020 ikke salttrekk for lodde IS/JM eller for brisling. 


Rundskriv 08/20 finner du her:

Siste nytt