Nye priser for mel og olje fra 18. januar

Publisert: av Line Dale Nilsson

Følgende priser gjelder for råstoff til mel- og oljeanvendelse fra 18.01.21:

Melindikatoren viser en nedgang på 1,4% og oljeindikatoren en nedgang på 8,55 %, etter at vi har korrigert for forholdet mellom fiskeolje og rapsolje.

Årsaken til minsteprisendringen denne gangen skyldes en nedgang i pris på fiskeolje.

De nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse gjelder fra 18.01.2021.

Det er i 2021 ikke salttrekk for lodde IS/JM eller for brisling.  

Rundskriv 01/21 ser du her:

Siste nytt