Nye priser for råstoff til mel og olje fra 1. januar 2021

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra 01.01.20 gjelder følgende priser til mel- og oljeanvendelse:

Melindikatoren viser en nedgang på 1,02% og oljeindikatoren en nedgang på 2,96 %, etter at vi har korrigert for forholdet mellom fiskeolje og rapsolje.

Årsaken til minsteprisendringen denne gangen skyldes overgang til nytt år og oppdatering av 10-årssnitt for fett og tørrstoff.

De nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse gjelder fra 01.01.2021. Det er i 2021 ikke salttrekk for lodde IS/JM eller for brisling.

Rundskriv 40/20 ser du her:

 

Siste nytt