Nye priser for råstoff til mel og olje fra 15. februar

Publisert: av Line Dale Nilsson

Følgende minstepriser for mel- og oljeråstoff gjelder fra 15.02.2021:

Melindikatoren viser en oppgang på 1,37% og oljeindikatoren en oppgang på 8,24 %, etter at vi har korrigert for forholdet mellom fiskeolje og rapsolje.

Årsaken til minsteprisendringen denne gangen skyldes en økning i oljeprisene.

De nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse gjelder fra 15.02.2021.

Det er i 2021 ikke salttrekk for lodde IS/JM eller for brisling.  

Les rundskriv 04/21 her:

Siste nytt