Nye priser for råstoff til mel og olje fra 17. august

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra mandag 17. august 2020 gjelder følgende priser for råstoff til mel- og oljeanvendelse:

Melindikatoren viser en nedgang på 4,46% og oljeindikatoren en nedgang på 5,66 %, etter at vi har korrigert for forholdet mellom fiskeolje og rapsolje. Årsaken til minsteprisendringen denne gangen, skyldes en kombinasjon av endringer i oljepriser og styrkningen av kronen mot USD. De nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse gjelder fra 17.08.2020. Det er i 2020 ikke salttrekk for lodde IS/JM eller for brisling. 

Se rundskrivet her:

Siste nytt