Nye priser for råstoff til mel og olje fra 5. april

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra mandag 5. april gjelder følgende minstepriser for mel- og oljeanvendelse:

Melindikatoren viser en oppgang på 4,65% og oljeindikatoren en oppgang på 6,62 %, etter at vi har korrigert for forholdet mellom fiskeolje og rapsolje.

Årsaken til minsteprisendringen denne gangen skyldes en endring i oljeindikatoren.

De nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse gjelder fra 05.04.2021.

Det er i 2021 ikke salttrekk for lodde IS/JM eller for brisling.  

 

Les rundskrivet her:

Siste nytt