Nye priser for råstoff til mel og olje fra 5. juli

Publisert: av Camilla Klævold

Følgende priser gjelder for råstoff til mel- og oljeanvendelse fra mandag 5. juli 2021

Melindikatoren viser en nedgang på 1,73% og oljeindikatoren en oppgang på 2,56 %, etter at vi har korrigert for forholdet mellom fiskeolje og rapsolje. Årsaken til minsteprisendringen denne gangen skyldes en endring i oljeindikatoren. De nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse gjelder fra 05.07.2021. Det er i 2021 ikke salttrekk for lodde IS/JM eller for brisling.  

Se rundskriv 23/21 her:

Siste nytt