Nye priser for råstoff til mel og olje fra 7. juni

Publisert: av Line Dale Nilsson

Følgende priser gjelder for råstoff til mel- og oljeanvendelse fra mandag 7. juni 2021:

Melindikatoren viser en oppgang på 5,26% og oljeindikatoren en oppgang på 10,86 %, etter at vi har korrigert for forholdet mellom fiskeolje og rapsolje. Årsaken til minsteprisendringen denne gangen skyldes en endring i oljeindikatoren. De nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse gjelder fra 07.06.2021. Det er i 2021 ikke salttrekk for lodde IS/JM eller for brisling.

Se rundskriv 12/21 her:

Siste nytt