Nye priser for råstoff til mel og olje fra 7. september

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra mandag 7. september gjelder følgende priser for råstoff til mel og olje:  

Melindikatoren viser en oppgang på 1,42% og oljeindikatoren en oppgang på 4,75 %, etter at vi har korrigert for forholdet mellom fiskeolje og rapsolje. Årsaken til minsteprisendringen denne gangen skyldes en endring i oljeindikatoren, samt en svekkelse av NOK mot USD. De nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse gjelder fra 07.09.2020. Det er i 2020 ikke salttrekk for lodde IS/JM eller for brisling.  

Les rundskriv 29/20 her:

Siste nytt