Nye priser for råstoff til mel- og oljeanvendelse fra 19 02 2018

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra mandag 19. februar gjelder følgende priser for råstoff til mel- og oljeanvendelse:

På grunn av oppgang i melindikatoren på 1,58 %, og faktoren mellom raps og fiskeolje går opp fra 60 til 66, blir den effektive oppgangen i oljeindikatoren 7,76 % og det blir endringer for minsteprisene for råstoff til mel- og oljeanvendelse. De nye minsteprisene for råstoff til mel- og oljeanvendelse gjelder fra 19.02.18.

Det har hittil å år vært tre økninger av minsteprisene av råstoff til mel og olje, på kort tid. Dette skyldes i stor grad reduserte kvoter og fiskestopp i Peru. Siden Peru er størst i verden på fiskerier til, og produksjon av fiskemel og fiskeolje, vil endringer i kvotene og eventuelle fiskestopper virke sterkt inn på prisene verdensmarkedet. Siden vi baserer våre minstepriser på prisene på verdensmarkedet, vil våre minstepriser være sterkt påvirket av endringer i fiskeri og kvoter i Sør-Amerika, og særlig i Peru. Den fiskestoppen som er innført nå i Peru, er forventet å vare til april/mai.

Se rundskriv 06/18 her:

Siste nytt