Nye priser for råstoff til mel- og oljeanvendelse fra 5. november

Publisert: av Line Dale Nilsson

Melindikatoren viser en økning på – 0,21 % og oljeindikatoren på 2,85 %, etter at vi har korrigert for forholdet mellom fiskeolje og rapsolje. 

Det blir derfor endringer for minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse. De nye minsteprisene gjelder fra 05.11. 2018.

Se rundskriv 32/18 her:

Siste nytt