Nye priser for råstoff til mel- og oljeanvendelse fra 7. august

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra 7. august gjelder følgende minstepriser til mel- og oljeanvendelse:

Med hjemmel i Lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar § 11 (LOV-2013-06-21-75 - fiskesalslagslova), og i Norges Sildesalgslags Forretningsregler § 6.7, gis det anledning til å fastsette minstepris for førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser.

Melindikatoren viser en oppgang på 0,36% og oljeindikatoren en nedgang på 3,73%. Årsaken til endring i minsteprisene er en styrking av den norske kronen samt høyre rapsoljepriser. De nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse gjelder fra 07.08.2023. Det er i 2023 ikke salttrekk for lodde IS/JM eller for brisling.

Rundskriv 15/23 finner du her:

 

Siste nytt