Nye priser for råstoff til mel- og oljeanvendelse fra 7. november

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra 07.11.22 gjelder følgende priser for råstoff til mel- og oljeanvendelse:

Med hjemmel i Lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar § 11 (LOV-2013-06-21-75 - fiskesalslagslova), og i Norges Sildesalgslags Forretningsregler § 6.7, gis det anledning til å fastsette minstepris for førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser.

Melindikatoren viser en oppgang på 0,46% og oljeindikatoren en oppgang på 7,33%. Årsaken til endring i minsteprisene denne gangen er primært en økning i oljeprisen. De nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse gjelder fra 07.11.2022. Det er i 2022 ikke salttrekk for lodde IS/JM eller for brisling.

Rundskriv 35/22 finner du her:

 

Siste nytt