Nye priser på nordsjøsild til konsum fra 17. juni

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra mandag 17. juni 2019 gjelder følgende minstepriser for nordsjøsild til konsum:

Samfengt: NOK 4,46 pr kg

I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for nordsjøsild gjenstand for regulering hver uke. Informasjon om endringer i minstepriser blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager. Og nye minstepriser gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

 

Se meldingen her:

Siste nytt