Nytt ekstraordinært årsmøte i Sildelaget

Publisert: av Roar Bjånesøy

Det blir nytt digitalt ekstraordinært årsmøte i Norges Sildesalgslag torsdag 30 Juni.

Det er innkalt til nytt ekstraordinært årsmøte i Norges Sildesalgslag 30 juni der kun valg vil bli sak på agenda.

 

Nye vedtekter i Norges Sildesalgslag ble vedtatt på det ordinære årsmøtet 6 mai i Bergen. Usikkerhet rundt iverksettelsesdato på sentrale punkter i Sildelagts nye vedtekter har gjort at styret nå foreslår at nytt valg vil bli gjennomført på det ekstraordinære årsmøtet 30 Juni.

 

- De nye vedtektene,  i sin helhet og som ble vedtatt på det ordinære årsmøtet 6 mai,  vil bli lagt til grunn for valg, også for nytt styre. Det betyr blant annet at det skal være fiskervalg representanter fra begge kjønn i Sildelagets styre og at et styremedlem kan sitte i maksimum 8 sammenhengende år mot 12 tidligere, sier styreleder Lars Ove Stenevik i Sildelaget.

- Vi beklager selvfølgelig at det er blitt litt mye styr med valget og med usikkerhet rundt  dato for vedtekts forandringene, det skulle vi selvsagt unngått. Det positive er at vi allerede fra 30 juni i år får fiskervalgte av begge kjønn representert i styre og at vi oppnår mer likestilling og mangfold inn i hele tillitsapparatet i Sildelaget fremover, sier Stenevik

 

Det ekstraordinære årsmøtet vil være digitalt. Alle årsmøteutsendinger får nå innkalling og papirer tilsendt.  Resultatet fra valget vil da være klart om ettermiddagen 30 Juni

Siste nytt