Nytt kontrollverktøy en suksess

Publisert: av Camilla Klævold

Fiskeridirektoratets nye kontrollverktøy, Saga, avdekker flere lovbrudd og øker likebehandlingen

Dette melder direktoratet på sine nettsider. I tillegg til å avdekke flere lovbrudd finner har verktøyet også ført til at direktoratet har funnet mulige forbedringspunkter i fiskerilovgivninga og får utført bedre analyser som følge av bedre datainnsamling.

- Vi har flere eksempler på lovbrudd som har blitt avdekket på bakgrunn av Saga, som ikke ville vært avdekket med vårt gamle system, forteller seniorrådgiver Gjermund Birkeland, som har vært med å utvikle fiskerikontrolldelen av verktøyet.

- Vi ser også at Saga bidrar til økt likbehandling under kontrollene og i saksbehandlingen i Fiskeridirektoratets regioner. Verktøyet bidrar også til å belyse forbedringspunkter i fiskerilovgivningen og ulikheter i føringen av sedler i de forskjellige salgslagene. Dessuten får vi bedre og mer strukturerte data for analyse og risikovurdering, forteller Birkeland.

Brukervennlig og effektivt
Ut i fra tilbakemeldingene fra brukerne, altså direktoratets inspektører, er de godt fornøyde med systemet og spesielt feltklienten (iPad-løsningen), som benyttes under selve kontrollgjennomføringen.

- Saga fungerer veldig bra for oss. Vi slipper å lete så mange plasser, vi skriver direkte i systemet som skal bli rapporten, fiskernes sedler kommer opp elektronisk, vi ser fangstmeldinger og kan hake av for lovbrudd, sier førsteinspektør i region Nordland, Trond Blom.

Informasjon om kontrollobjektene, som tidligere var fordelt i flere systemer med forskjellig pålogging, er nå samlet til én brukervennlig visning. Informasjonen som samles inn under kontrollene må nå bare registreres én gang, mens man tidligere måtte registrere tre plasser. I tillegg blir Saga brukt for å innhente informasjon til risikovurderingene.

- Tilbakemeldingen er at inspektørene bruker mindre tid til etterarbeid fordi de nå arbeider på iPad-en i felten og dermed har mindre jobb å gjøre når de er tilbake på kontoret, sier Birkeland.

Videre arbeid
Utviklingen av Saga hadde oppstart i 2015, men det er først det siste året at verktøyet har blitt tatt i bruk. Hittil i 2019 er det gjennomført 337 fullkontroller ved bruk av verktøyet.

Nå arbeides det for fullt med å gjøre ferdig en god løsning for selskapsrevisjon. Planen er at denne delen skal være klar i sommer.

Deretter er det bare å fortsette utviklingsjobben – både innenfor oppdrett og fiskeri. Målet er at alle våre fiskerikontroller og oppdrettstilsyn skal være digitale og systematiserte.

Siste nytt