Nyttig informasjon om næringen

Publisert: av Camilla Klævold

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har lagt ut en ny oversikt over avsluttende prosjekter på villfisk og havbruk

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har om lag 150 pågående FoU-prosjekter til enhver tid. Informasjon om avsluttede prosjekter legges nå ut en gang i kvartalet og FHF publiserer også en kort beskrivelse av hva som er hovedresultatene fra det enkelte prosjektet, sett i lys av hva som var målsettingen.

Ved å gå til FHFs nettsider, her – finner du oversikt over prosjektene og hovedresultatene derfra.

I oversikten denne gangen finner du blant annet omtale av disse  villfiskprosjektene:

- Utvikling av kilenot til fangst av makrell
- Kartlegging av oksidasjon i makrellfilet under fryselagring
- Pelagisk løft: Pilotlinje for filetering av makrell
- Utvikling av teknologi for kontinuerlig beregning av stabilitet ombord i kystfiskefartøy
- Tilpassing av skånsom sløye- og kappemaskin for havgående flåte

Hensikten med denne oversikten er å lette tilgjengeligheten til prosjektene – og ikke minst resultatene – og derved bidra til økt konkret nytte av dem for næringen, skriver FHF i en omtale knyttet til tilgjengeliggjøringen.

Siste nytt