Observasjoner av null-gruppe makrell

Publisert: av Camilla Klævold

Havforskningsinstituttet ønsker gjerne informasjon om observasjoner/registreringer av null-åringer av makrell

Norges Sildesalgslag har vært i kontakt med fiskere som i den senere tid har registrert svære makrellflak av det som opplyses å være null-åringer blant annet i området Breisunddjupet, men også i området nord mot 66°N og sør mot Stadt.  Dette er observasjoner en ikke har registrert i nyere tid og således svært interessante opplysninger.  

Havforskningsinstituttet (HI) oppfordrer derfor til at instituttet blir underrettet av fartøy som gjør slike observasjoner fremover.  Og, dersom fartøyer får tak i prøver av denne ungfisken vil HI svært gjerne at fiskerne fryser inn disse (inntil 100 stk om mulig) med tanke på at de oversendes HI for nærmere analyser.

Siste nytt