Observerte mye hval

Publisert: av Roar Bjånesøy

Havforskerne så mye knølhval sør i Barentshavet på årets økosystemtokt.

Forskerne observerte også mye vågehval ved Storfjordrenna sør for Svalbard, og de observerte den på nordlige deler av sokkelkanten vest av Spitsbergen.

Det totale antallet hvalobservasjoner ser ut til å være på linje med tidligere år, skriver Havforskningen

 

Hvert år teller forskerne hval på økosystemtokt i nord. I år dekket «Johan Hjort» sokkelen vest av Spitsbergen i tillegg til det vanlige dekningsområdet i det sentrale Barentshavet. (Les også: Økosystemtokt i Barentshavet: Såg gode mengder lodde-rekruttar og polartorsk)

I Barentshavet finnes det omtrent ti forskjellige hvalarter. Men i de åpne vannmassene er det bardehvalartene vågehval, finnhval, knølhval og tannhvalarten kvitnos som er vanlig å se.

I år som i fjor, ser forskerne at knølhvalen befinner seg lenger sør i Barentshavet enn den gjorde i 2018.

– Knølhvalen spiser mye lodde, og når lodden befinner seg lenger sør i Barentshavet, er det naturlig at vi finner knølhvalen i de samme områdene, forklarer havforskeren Nils Øien.

På årets tokt så forskerne mye vågehval ved Storfjordrenna sør for Svalbard, og de observerte den på nordlige deler av sokkelkanten vest av Spitsbergen.

Vågehvalen er i praksis en alteter, og da er det heller ikke rart at det er den mest utberedte arten. Antall vågehval i den nordøstatlantiske bestanden er omtrent 90 000 dyr.

Les mer om hvalobservasjonene med kart hos Havforskningen her

 

Siste nytt