Omsetning i Sildelaget

Publisert: av Roar Bjånesøy

De siste tre ukene er det omsatt fisk for rundt 2 milliarder kroner gjennom Sildelaget

-Vi har ikke noensinne hatt slike verdier på så kort tid med de volumene som har gått gjennom systemet her, sier salgsdirektør Knut Torgnes.

Til tross for hektisk aktivitet på makrell de siste ukene, så har prisen på makrell…i øre per gram…vært stabil gjennom hele perioden, sier Torgnes.

Det samme er ikke tilfelle med NVG-silda der vi hadde 35 000 tonn innmeldt sist uke, halvparten av totalvolumet på 70 000 tonn for alle fangster innmeldt.

-Da NVG-sildefisket kom i gang var volumet begrenset og dette gav da utslag i priser som ble oppfattet som positive av fiskerne. Gjennom helgen som har vært så har både volum og tilførsel vært så stor at det har påvirket  konkurransesituasjonen i førstehåndsomsetningen og prisnivået, sier Torgnes.

-Vi har fått henvendelser fra fiskere som er urolig for utviklingen og fått anmodning om å iverksette tiltak for å begrense fisketakten, sier Torgnes men legger til at så lenge alle fangster blir omsatt, selv med ventetid, så har ikke Sildelaget hjemmel til å gripe inn med reguleringer for å bremse denne.

Fiskerne bes om å følge med på fisketakten og omsetningen i tiden fremover samt holde kontakt med Sildelagets salgsavdeling om dette

For makrell så vises det til FISKETS GANG  der det skrives at det nå er fisket 174 000 tonn av årets kvote på 190 000 tonn. For ringnot og trål er det lite igjen på kvotene, mens for kyst står det fortsatt en god del igjen.

Om vi inkluderer full flex for neste år så kan det fortsatt fiskes rundt 27.000 t. Men med lavere kvote til neste år, og problem for dorgegruppen å nå kvoten,så vil det nok bli fisket et noe mindre kvantum.


For NVG-silda er det nå fisket 176 500 tonn og det står igjen 182 500 tonn, inkludert flex. 

 

Siste nytt