Omsetningssituasjonen for makrell

Publisert: av Camilla Klævold

Sildelagets salgsutvalg samlet seg i dag, fredag 27. august, for å vurdere den krevende omsetningssituasjonen av makrell som har oppstått

Etter en periode med godt fiskeri er det landet store kvantum, dette er på grensen til hva industrien klarer å håndtere.

Salgsutvalget har dermed vurdert om det skal iverksettes omsetningsreguleringer i fisket, men ut ifra den eksisterende situasjonen blir dette ikke gjort.

Fiskerne anbefales å strekke utbudsområdene sine lengst mulig og avstemmer fiskeriet for å unngå de største «toppene». Videre er det viktig at kjøpersiden optimaliserer konsumproduksjonen for å ta unna mest mulig fra den norske flåten.

De kommende dagene vil utfordringer i logistikktjenester gjøre kapasiteten noe begrenset på land og flåten anmodes også av den grunn å begrense fisket.  

Siste nytt