Opp for makrell og ned for sild

Publisert: av Roar Bjånesøy

I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner.

Volumet økte med 1 400 tonn eller 14 prosent, mens verdien økte med 18 millioner kroner eller 14 prosent.

Ukraina, Japan og Vietnam var største mottaker av makrell i mai. Hittil i år er det eksportert 72 000 tonn makrell til en verdi av 927 milliarder kroner.

Sild:
Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Det er en reduksjon i volum på 3600 tonn eller 26 prosent, mens verdien falt med 36 millioner kroner eller 25 prosent.

Polen, Tyskland og Ukraina var de viktigste markedene for sild i mai. Hittil i år er det eksportert 113 000 tonn sild til en verdi av 1 milliard kroner.

Siste nytt