Oppdatert løypemelding fra tokt

Publisert: av Camilla Klævold

Havforskningsinstituttet har kommet med en liten oppdatering fra makrelltoktet

Dette melder HI. På mandag hadde de norske fartøyene gjennomført 55 trålstasjoner, tidlig fredag morgen var tallet oppe i 70. Det er fanget makrell på alle stasjonene.

Vendla har dekket områdene fra Norskekysten og ut i Norskehavet. Eros startet dekningen vest av Færøyene, men har de siste dagene gått kurser parallelt med Vendla.

Fangstratene varierer en del mellom områdene, de største fangstene har fremdeles blitt tatt i den nordvestlige delen av dekningsområdet (se kart).

Dette er det samme område som de største fangstene ble tatt også i fjor.

Snittstørrelsen på toktet i Norskehavet varierer mellom 350-500 gram.

"Det har vært lite sild å se så langt, bortsett fra i nordlige del av Nordsjøen. Vi forventer å få NVG sild på neste toktdel frå Lofoten og nordover. Vi har fått jamt med kolmule på toktet, men i lave konsentrasjonar."

Toktet fortsetter 3. august - etter mannskapsbytte.

Siste nytt