Oppgang for silda - nedgang for makrell

Publisert: av Camilla Klævold

Eksporttallene fra Norges sjømatråd viser både oppgang og nedgang for de pelagiske artene

Det ble eksportert 18 700 tonn sild til en verdi av 190 millioner kroner i august. Det er en økning i volum på 3 800 tonn eller 25 prosent, mens verdien økte med 32 millioner kroner eller 21 prosent.
Hittil i år er det eksportert 180 000 tonn sild til en verdi av 1,6 milliarder kroner.

I august ble det eksportert 4 500 tonn makrell til en verdi av 64 millioner kroner. Volumet falt med 2 100 tonn eller 32 prosent, mens verdien falt med 29 millioner kroner eller 31 prosent.
Hittil i år er det eksportert 86 000 tonn makrell til en verdi av 1,1 milliard kroner.

Siste nytt