Opphever delkvoteenhet på nordsjøsild

Publisert: av Camilla Klævold

Delkvoteenheten for alle fartøygrupper som fisker nordsjøsild i britisk sone er opphevet

Melding fra Fiskeridirektøren:
Opphevelse av delkvoteenhet for alle fartøygrupper som fisker etter nordsjøsild i britisk sone i 2022
Fiskeridirektøren har besluttet å oppheve delkvoteenheten for beregning av norske fartøys maksimalkvote i britisk sone for følgende fartøygrupper:

- Fartøy med ringnottillatelse
- Små ringnotfartøy
- Trålgruppen

For kystfartøygruppen oppheves maksimalkvoten i britisk sone.

Endringene har virkning fra og med i går 3. november 2022.

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter nordsjøsild i britisk sone på kort varsel dersom adgangskvoten er beregnet oppfisket.

Henvendelser: Magnus Falnes Hole 986 85 418

Siste nytt