Opprensking i 2020 - viktig å melde fra om tapt redskap

Publisert: av Roar Bjånesøy

Årets opprenskingstokt etter tapte fiskeredskaper vil i år starte 10. august i området ved Runde.

Fiskeridirektoratet planlegger sitt årlige opprenskingstokt etter tapte fiskeredskaper. Igjen oppfordres alle yrkesfiskere til å melde fra om tap.

 

Samtidig har direktoratet også laget en ny fritidsfiskeapp mot spøkelsesfiske. Les mer om den her:  

 

Når det gjelder opprenskningstoktet vil direktoratet arbeide kystnært nordover til Tromsø før kursen settes mot Svalbardsonen. Kysten av Finnmark/Troms vil også bli rensket før den resterende delen av toktet vies til eggakanten sørover mot Vestlandet. Prioritering av spesifikke opprenskingsområder vil bli endelig fastsatt på bakgrunn av den totale mengden av tapsmeldinger og informasjon om tapsområder. Årets tokt vil bli gjennomført med M/S «Vendla», som hadde tilsvarende oppdrag i 2017 og 2018, skriver direktoratet

****

Norske fiskere blir stadig bedre til å melde fra om tapte og gjenstående fiskeredskaper, men det er alltid noen som trenger et puff. Se for øvrig denne

https://www.norden.org/en/publication/policy-brief-clean-nordic-oceans-network-reduce-marine-litter-and-ghost-fishing

 

Vi er takknemlig for mange lokale «ildsjeler» som bidrar svært aktivt for både koordinering av tapsinformasjon og for at flere skal melde sine tap eller kunnskap om områder med «gammelt bruk». Vi anmoder om at fiskarlagene bruker sitt regionale og lokale apparat til å oppfordre alle fiskere å melde fra.   

 

Melding om tap, skal meldes fortløpende til Kystvaktsentralen (Tlf 07611). 

 

 

NB! Melding som kun gjelder området mellom Austevoll - Askøy og området fra Ålesund til Frohavet i Trøndelag.

Vi arbeider med å legge til rette for 2 lokale opprenskinger i august med et mindre fartøy som blant annet er utstyrt med ROV. Vi er kjent med at det blant annet et ikke ubetydelig antall krepseteiner skal være tapt på spesifikke felt her. En del av dette har vi kartlagt, men dersom det forefinnes ytterligere informasjon som kan bidra til mer effektiv rydding i dette området så tar vi imot det. Dette meldes til Kystvaktsentralen på samme måte som øvrige tap, men dersom det er behov for annen kontakt så kan Bård Aarbakke kontaktes for dette   [email protected], tlf 975 69 198

Siste nytt