Opprenskingstokt i gang

Publisert: av Camilla Klævold

Årets havgående opprenskingstokt gikk i gang før helgen, meld fra om dere har mistet noe

Fiskeridirektoratet har leid inn fartøyet M/S «Vikingbank» til oppdraget.

– Dette er et viktig bidrag for å redusere marin forsøpling og spøkelsesfiske, sier toktleder Gjermund Langedal i Fiskeridirektoratet.

– Norge er i særstilling med en 40 år sammenhengende tidsserie på slike tokt, sier han i en pressmelding.

Fremdrift
Toktet startet i Ålesundsområde og på vei nordover mot Tromsø vil det bli foretatt en del kystnære operasjoner, før det vil bli vurdert å sette kursen mot snøkrabbefeltet i Barentshavet.

– Deretter vil opprensking etter blåkveitefisket, samt diverse kystnær aktivitet bli prioritert, før vi setter kursen sørover igjen, sier Langedal.

– Meld fra!
For yrkesfiskere som har glemt å melde fra eller som vet om områder med gjenstående fiskeredskaper så er det fremdeles mulighet til å få dette på arbeidslisten.

– Dette gjelder naturligvis også dem som har tap i tiden fremover, spesielt med hensyn på andre periode av blåkveitefisket, sier Langedal.

Siste nytt