Over 12,7 milliarder for Råfisklaget

Publisert: av Roar Bjånesøy

Torsk er den store bidragsyteren til nok et høyt omsetningsår for Råfisklaget

Dette kommer frem i en pressemelding fra Råfisklaget:

 

Den samlede verdien av torsk, hyse, sei, skalldyr og annen fangst i Norges Råfisklag endte på 12.735 millioner kroner i 2020. Dette er knappe 300 millioner kroner ned fra den høyeste omsetningsverdien i fiskesalgslagets historie på 13.031 millioner i 2019. Omsetningen i 2020 var på nivå med den nest høyeste verdien noensinne på 12.748 millioner i 2018.

 

Det ble omsatt 1,034 millioner tonn fangst gjennom Råfisklaget i 2020. Tilsvarende kvantum var 1,086 millioner i 2019 og 1,162 millioner i 2018. 2020 er det sjuende året på rad med en samlet fangst på over 1 million tonn.  

 

Det var 6.700 fartøy som sørget for 146.500 enkeltleveranser i Norges Råfisklags område i 2020. Ansvarsområdet strekker seg fra og med Nordmøre til og med Finnmark, og torsk er den aller viktigste enkeltarten. Verdien av torsk utgjorde over 8.000 millioner kroner i 2020, og dette utgjør mer enn 63 prosent av Råfisklagets omsetning.

 

Oversikten som følger viser verdi og andel av total omsetningsverdi for de viktigste artene i Norges Råfisklag i 2020:

Torsk 8.079 mill.kr 63,4%
Hyse 1.089 mill.kr 8,6%
Sei 945 mill.kr 7,4%
Reker 747 mill.kr 5,9%
Kongekrabbe 392 mill.kr 3,1%
Blåkveite 308 mill.kr 2,4%
Snøkrabb 255 mill.kr 2,0%

 

 

Norges Råfisklag, 19. januar 2021

Thor E. Kalsaas, informasjonsleder,

Siste nytt