Over ti millarder for Sildelaget i 2020

Publisert: av Roar Bjånesøy

 Makrell er den største bidragsyteren til et rekordår for Sildelaget i 2020. De endelige tallene viser at sild og tobis hjalp godt til 

 

 

10,04 milliarder i omsetning i 2020 er hele 1,93 millarder eller 24%  høyere enn totalen for 2019. ( Se omsetningsoppgaven for 2020 her)

Nvg-sild og nordsjøsild økte i verdi med til sammen 600 millioner, mye grunnet høyere pris,  mens makrell stod for en økning på 500 millioner, godt hjulpet av en kraftig  kvoteøkning. En stor tobiskvote, med økte priser for mel- og oljeproduksjon, gav 500 millioner i høyere verdi i 2020 mens  verdien på kolmule steg med 280 millioner utover fjoråret selv med en liten kvoteøkning.

Totalt 1 610 000 tonn fisk ble omsatt gjennom Sildelaget i 2020, opp fra 1 420 000 tonn i 2019.


Utenlandske fartøyer, 49 i tallet, leverte fangster for nesten 1,8 milliarder kroner i Norge, over 335 millioner mer enn i 2019. Her er det makrell som står for mesteparten av verdien. Økningen i kvantum fra utenlandske fartøy er på 46 000 tonn til totalt 172 000 tonn. Det viser at norsk fiskerinæring er veldig konkurransedyktig i jakten på råstoff

Norske fartøyer leverte 139 000 tonn råstoff til utenlandske kjøpere i 2020, en nedgang på 14 000 tonn fra 2019. Kolmule og tobis stod for de største kvantumene levert til utlandet.  I verdi var de fangstene verdt 586 millioner, opp 20 millioner fra 2019.


Hele 550 norske fartøyer leverte fangster gjennom Sildelaget i 2020, i tillegg til de 49 utenlandske fartøyene som tok turen hit. På landsiden sto 94 kjøpere klar til å ta imot fangstene, og ikke minst, få denne fantastiske sjømaten ut i verden.

 

Nedenfor viser tabell med totalomsetningen sammen med tallene for de mest verdifulle artene. Detaljer med omsetningstallene for alle fiskeslagene i  2020 finner du her: 

 

 

 

Totalomsetning 2020 vs 2019 ( verdier i 1000)

  2020
(tonn)

2019
(tonn)

%     2020
Verdi

2019
Verdi

%     2020
kr/kg 
2019
kr/kg 
%)
Totalt 1 610 958 1 420 094 13,4%   10 042 662 8 112 484 24%   6,23 5,71 9%
                       

 

  Artene med høyest verdi i 2020 og 2019 (verdier i 1000)

  2020
Tonn
2019
Tonn
%       2020
Verdi
2019
Verdi
%      2020
kr/kg
2019
kr/kg
%
NVG-sild  427 783  447 287  -4,4%    2 505 471  1 963 942  27,5%    5,86  4,39  33,5%
Nordsjøsild  143 182 156 070   -8,3%    921 671  854 524  7,8%    6,44  5,48  17,5%
Makrell  323 758  241 055  34%    4 202 637  3 698 217  13,6%    12,98  15,34  -15,4%
Kolmule  365 231 353 164  3,4%   1 171 140 889 189  31,7%   3,21 2,52  27,4%
Tobis  245 926 124 786  97%   879 736 373 219  136%   3,58 2,99  19,7%
Øyepål   63 754 59 744  6,7%   192 480 177 256  8,5%   3,02 2,97  1,6%

 

Siste nytt