Oversikt over direktoratets overtredelsesgebyr

Publisert: av Camilla Klævold

Direktoratet setter fokus på åpenhet rundt sanksjonene sine og har offentliggjort en oversikt over gebyrene de har utsendt

Fiskeridirektoratet skriver på sine sider at en av deres viktigste oppgaver er å kontrollere og føre tilsyn med at fiskeri- og akvakulturnæringene driver sin virksomhet i tråd med blant annet havressursloven, akvakulturloven og gjeldende forskrifter.

Hvordan kontrollerer vi fiskerinæringen?
Fiskeridirektoratets ressurskontroll skal bidra til å nå målet om høsting av marine ressurser i samsvar med nasjonale og internasjonale reguleringer.

Det vil si at ressurskontrollen skal sikre at regelverket blir fulgt og dermed bidra til like rammevilkår for næringsaktørene. Arbeidet til direktoratet er risikostyrt, og sammen med Kystvakten og salgslagene vurderer de hele tiden hvilke tiltak som vil gi best effekt ut fra årsaken til at reglene ikke blir fulgt.

For å sikre etterlevelse av regelverket er det i mange tilfeller tilstrekkelig at vi informerer og veileder. Dette er en viktig del av tilsyns- og kontrolljobben til Fiskeridirektoratet.

Dersom denne typen oppfølging ikke hjelper, er det nødvendig med tiltak som øker risikoen for å bli oppdaget eller begrenser muligheten for å bryte loven, for eksempel gjennom kontroller eller økte rapporteringskrav.

Dersom heller ikke dette er tilstrekkelig, må de reagerer på lovbruddet ved å straffe den som har bedrevet ulovlig aktivitet. Slik ønsker de også å oppnå en avskrekkende effekt på andre som vurderer å bryte loven.

Overtredelsesgebyr som sanksjon
Fiskeridirektoratet har flere sanksjonsmuligheter, hvorav en av disse er overtredelsesgebyr.

For Fiskeridirektoratet er det viktig å være åpen og tydelig, blant annet for å sikre likebehandling og transparens rundt vår bruk av sanksjoner. Derfor offentliggjør vi nå en oversikt over de overtredelsesgebyr som Fiskeridirektoratet har utstedt.

Les hele saken her:

Les mer om overtredelsesgebyrer på fiskeridirektoratet sine sider:

Siste nytt