På tide å rydde igjen

Publisert: av Roar Bjånesøy

Liafjord er nå i gang med opprenskningstoktet etter tapte og gjenstående fiskeredskap. Endestopp er snøkrabbefeltene i Barenstshavet

- Norge er i særstilling med årlige tokt helt tilbake til starten på 1980-tallet, sier toktleder og seniorrådgiver Gjermund Langedal ved utviklingsseksjonen i Fiskeridirektoratet som er ansvarlig for toktet.


Kystnært og til havs
-På vei nordover til Tromsø foretar vi en del kystnære operasjoner før kursen settes mot Barentshavet og snøkrabbefeltet. Deretter prioriteres opprensking etter blåkveitefisket samt en del annet på veien sørover igjen mot Bergen, i slutten av september, sier Langedal

- Havforskningsinstituttet gjennomfører i år bestandstokt (stengt for teinefiske) på kongekrabbe i september. Dette er vanskelig å forene med opprensking, og det blir derfor redusert aktivitet i dette området, forteller Langedal.


Meld tap til Kystvakten
- Norge er et foregangsland når det gjelder systemer for å melde tap av fiskeredskap og påfølgende opprensking, sier Langedal.

- Erfaring viser at noen tapte redskap er svært uheldige med tanke på spøkelsesfiske. For å unngå at tapte og gjenstående fiskeredskap bidrar til forsøpling av havet og til slutt spredning av mikroplast, er det svært viktig at alle som mister redskap, eller har kunnskap om slikt redskap, melder fra til Kystvaktsentralen.


Meld fra til Kystvaktsentralen på tlf. 07611

Siste nytt